Kan Ku Kejar Cinta Kamu Raya

==

==

#KanKuKejarCintaKamuRaya
Alma dan Rayyan sedang membuat persiapan untuk Raya, apabila memori lalu mengingatkan Rayyan tentang perbuatan Nita terhadap isterinya. Mampukah Alma menerima kebenaran tentang cinta mereka?

Comments are closed.