Dah Mati Pun Cantik

==

#Dahmatipuncantik
Mengisahkan Dr Dina & Dr Malik yang bertugas di bilik mayat dah mereka menerima satu mayat yang sangat cantik.

Dalam proses bedah siasat yang sedang dilakukan satu-persatu susuk emas mayat itu dijumpai Dr Dina. Setelah dicabut bermulalah gangguan untuk mereka berdua!

Comments are closed.